Higher Education Information (高等教育資訊)
Newspaper Date Title
中華人民共和國外交部 2010/07/20 吳邦國爲部分國家議長舉行早餐會
中華人民共和國外交部 2010/08/03 朝鮮江原道紀行
中華人民共和國外交部 2010/08/19 加蓬總統阿裏·邦戈會見胡錦濤主席特使、教育部部長袁貴仁
中華人民共和國外交部 2010/09/28 暢談中國記憶 重溫母校情懷
中華人民共和國外交部 2010/10/21 外交部就溫家寶總理出席東亞領導人系列會議舉行中外媒體吹風會
中華人民共和國外交部 2010/10/26 胡錦濤與意大利總統納波利塔諾會談
中華人民共和國外交部 2010/11/24 中俄總理第十五次定期會晤聯合公報(全文)
中華人民共和國外交部 2010/12/27 厄瓜多爾總統科雷亞會見劉延東
中華人民共和國外交部 2011/04/03 比鑽石更閃亮
中華人民共和國外交部 2011/04/12 中華人民共和國和巴西聯邦共和國聯合公報(全文)
Total 7, To page