(All Collections)

Main > Academic Research Information (學術研究資訊)

 

Academic Research Information
(學術研究資訊)

 

Newspapers > 渠務署

 

Newspaper: 渠務署

 

No Newspaper Date* Title
1 渠務署 2012/12/17 渠務署研究與發展座談會2012 (日期:2012年11月27及28日)
2 渠務署 2013/05/06 渠務署榮獲香港工程師學會年青綠色領袖2012嘉許狀 (日期: 2013年3月18日)
Page: 1 / 1

Records 1 - 2 of 2