Macau Periodical Index (澳門期刊論文索引)
Journal Name Scope
澳門博彩 no.1 (Apr 2004) - no.9 (Dec 2012)
澳門大學法律學院學報 no.1 (1997), no.3 (1997) - no.24 (Dec 2007), no.26 (Dec 2008) - no.35 (Jun 2014)
澳門法學 no.1 (Feb 2011) - no.14 (Jun 2015), no.29 (Oct 2015) - no.38 (Oct 2018)
澳門法律學刊(停刊) no.2 (Jan 1995) - 4 (Sep 1995), no.6 (May 1996) - no.14 (Apr 1999)
澳門管理人雜誌 no.1 (Dec 1999) - no.5 (Jan 2001), no.7 (Jul 2001) - no.79 (Sep 2019)
澳門護理雜誌 v.1:no.1 (Mar 2002) - v.10:no.2 (Dec 2011), v.12:no.1 (Jun 2013) - v.15:no.2 (Jun 2017)
澳門建築 no.9 (2003) - no.27 (Sep 2017)
澳門健康生活 試刊號(Mar 1997), 創刊號(Jun 1997), no.3 (Dec 1997) - no.27 (Sep 2003), no.29 (Mar 2004) - no.31 (Sep 2004), no.33 (Mar 2005) - no.39 (Sep 2006), no.41 (Mar 2007) - no.62 (Jun 2012), no.64 (Dec 2012), no.66 (Jun 2013) - no.68 (Dec 2013)
澳門檢察(停刊) no.1 (Oct 2000) - no.6 (Mar 2006)
澳門經濟:澳門經濟學會學報 no.1 (Jan 1991) - no.45 (Dec 2018)
Total 6, To page